Kunstmanifest for kunstretningen:

 

Optimisme

 

I en æra, hvor skygger af tvivl, angst og usikkerhed ofte kaster sig over vores kollektive bevidsthed, introducerer vi en ny kunstretning: Optimisme.

Dette er en kunstretning, som på tværs af kunstneriske udtryksformer og genrer, fokuserer på at bringe lys og håb ind i verden gennem kunstnerisk udtryk.

 

Filosofi

Kernen i Optimisme er troen på, at vi er skabere af vores eget liv og at vi har magten til at forme vores virkelighed. Dette er ikke alene en kunstnerisk bestræbelse, men en måde at leve livet på; hvor hver dag er en vedvarende søgen efter at løfte vores frekvenser, belyse de mørkeste hjørner af vores eksistens og skinne med en intensitet, der kan inspirere og tænde lys i andre.

 

Kunstnerisk udtryk

Optimisme er ikke bundet af en specifik stil eller medium. Optimismen opmuntrer til en mangfoldighed af udtryk, hvor hvert værk er en unik manifestering af kunstnerens indre lys og håb. Det vigtige er ikke ensartethed, men ægtheden af den optimisme og håb, der stråler fra kunstneren og værket.

 

Grundprincipper

Omfavn lys i alle dets former som en kilde til inspiration og indsigt. Lys kan fungere som en vejleder i kunsten, der belyser både det fysiske og det indre landskab.

Betragt kunsten som et redskab til at manifestere visioner og drømme og accepter rollen som en aktiv deltager i skabelsen af din egen virkelighed.

Se kunstnerisk mangfoldighed som en styrke. Lad hvert værk være en unik fortolkning af optimisme.

Lad kunsten være et middel til at skabe forbindelser og styrke samhørigheden. Skab værker, der taler til hjertet og giver håb.

Søg vedvarende efter håb gennem kunsten. Lad håbets flamme lyse i dine værker som et symbol på udholdenhed og optimisme.

 

Formål

Målet med Optimisme er, gennem kunsten og kreativiteten, at udløse en positiv forandring i verden.

Vi ønsker at inspirere til at genopdage egen indre styrke og lys, og at anvende denne kraft til at skabe en lysere fremtid for os alle.

Vi står ved daggryet af en ny æra, hvor kunsten kan være den stærkeste katalysator for håb og positiv forandring.

Som kunstnere og skabere i denne nye kunst-isme, forpligter vi os til at bringe lys ind i verden og til at være en evig kilde til optimisme.

 

Lad os sammen skabe en fremtid, der stråler lyst og håbefuldt.

 

- Marsken d. 27. februar 2024
Anne Juul Christophersen og Jesper Christophersen