Magasinet Solkysten april 2016

Magasinet Solkysten april 2016

Galería Krabbe – fredag 29. april til lørdag 28. maj

EVIG FORANDRING OG GENTAGELSE

Anne Juul Christophersen er fast repræsenteret på gallerier i Spanien, Belgien, Stockholm og USA. Hun tilhører en gruppe af hastigt fremadstormende kvindelige danske malere, lige omkring de 40 år, som maler figurativt. Samtidig skiller hun sig dog ud fra denne gruppe, for hvor andre er poetiske og følsomme, er Anne mere eksistentiel og surreal i tilgangen til sin metier. Der er bid i billederne, udtrykkes det af kunstkritikeren Ida Anna Hjalmsrud.

I slutningen af april indvier Anne Juul Christophersen sin nye udstilling i Galería Krabbe. Den omfatter malerier i både store og små formater samt nogle blyantstegninger. Udstillingens titel er ”Everything changes and everything stays the same”.

”Alting forandrer sig – og alting forbliver det samme,” siger kunstneren. ”Livet leves ikke lineært men i en cirkel - eller nærmere i en spiral, hvor alt der er sket og alt der vil ske ligger lige over og under os.

Se blot på årstidernes skiften. Livets opstandelse sker hvert eneste forår, når de første spirer dukker op af jorden. Til gengæld er livets endeligt uundgåeligt når vinterfrosten tager fat. Men det er kun midlertidigt, – for inden længe kaster foråret atter sit milde blik på verden og alting starter påny.

Min far sagde ofte til mig – ”Det er kun midlertidigt”. Jeg forstod det ikke rigtigt dengang, men må med årene sande, at min far havde ret. Den tilstand vi er i her og nu er blot midlertidig, men før eller siden vender den tilbage.

Cirklen sluttes og starter igen i en lang midlertidig uendelighed.

Jo ældre jeg bliver, des mere bliver jeg opmærksom på hvor meget - og på samme tid, hvor uendeligt lidt, alting forandrer sig.

Når jeg lytter til min mand og teenager-datters samtaler, er det svært ikke at smile, – for lige dér ser jeg jo mig selv have nøjagtig de samme samtaler med min far.

Når jeg kigger i spejlet, kan jeg sagtens se, at årene løber af sted, – men når jeg kigger i min sjæl, er jeg stadig mig. Stadig lille – stadig usikker på hele det her store projekt, som livet er.

I mine værker på udstillingen i Galería Krabbe arbejder jeg med netop den følelse og opfattelse af verden, livet og helet.

Verden og universet. Vi er kun én og samme mængde atomer og det har vi været siden tidernes morgen. Det er muligt, at alting forandrer sig, – men alting forbliver det samme,” siger Anne Juul Christophersen.

Kunstneren er til stede ved ferniseringen fredag den 29. april kl. 19-21. Interesserede kan tilmelde sig et efterfølgende middagsarrangementet i El Casino.

Galería Krabbe

c/ Rosarico La Joaquín 12, Frigiliana

www.galeriakrabbe.com


 

Exposición de la artista danesa: Anne Juul Christophersen, en Galería Krabbe, Frigiliana. Pintura y dibujo. La artista estará presente.

-----------------------------

"Everything changes and everything stays the same"

Todo cambia - y todo permanece igual. La vida se vive linealmente pero en un circulo - o más bien en un espiral, donde todo lo que ya pasó y todo aquello que está por llegar, está por encima y por debajo de nosotros.
Observa el cambio de las estaciones. La resurrección de la vida se repite en cada primavera, cuando comienza a brotar y asoma de la tierra. Por el contrario el fin de la vida es inevitable, cuando la helada del invierno se impone. Pero es solo temporal, - porque dentro de poco la primavera de nuevo envuelve el mundo con su suave mirada y todo comienza de nuevo.
Mi padre me decía a menudo - "Es solo temporal". No lo entendí muy bien en aquel entonces, pero con el paso de los años puedo constatar que, mi padre tenía razón. El estado en el cual nos encontramos aquí y ahora, es solo temporal, pero tarde o temprano volverá. El círculo se cierra, y volverá a comenzar en una larga eternidad temporal.
Cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de cuánto - y a la vez, de lo infinitamente poco, todo cambia. Cuando oigo a mi marido y a mi hija adolescente conversar, es difícil no sonreír, - dado que justamente ahí me veo a mi misma tener las mismas conversaciones con mi padre.
Cuando me miro en el espejo, veo que los años corren, - pero cuando miro dentro de mi alma, sigo siendo yo. Aún pequeña - aún insegura de este gran proyecto, que es la vida.
En mis obras en la exposición: "Everything changes and everything estas the same", en Galería Krabbe, trabajo precisamente con éste sentimiento y entendimiento del mundo, la vida y el todo. El Mundo y el Universo. Somos tan sólo uno, y la misma cantidad de átomos, y esto ha sido así desde el comienzo de la historia. Es posible que todo cambie, - pero todo permanece igual.
 
-----------------------------
Galería Krabbe
Calle Rosarico La Joaquin 12, 29788 Frigiliana
-----------------------------
Vernissage el 29 de abril a las 19