…Eksistentielle spørgsmål myldrer frem, og er det ikke just meningen med kunsten?

Så står beskueren dér foran billedet med kniven på struben:
Svar på de her 
spørgsmål ud fra erfaringerne i dit eget liv. Ellers ender du med at have glemt alt vigtigt og traske af sted med fremskudt mave, indfaldet bryst og udslukt blik.

Anne Juul er en meget talentfuld ung kunstner. Hendes billeder er værd at fordybe sig i, hvis man ellers tør.”

Af kunsthistoriker og dr. phil. Leo Tandrup

Fra kataloget: ”Livfuld Amor med problemer. Se bagud og frem, ellers ser du tåge lige foran dig, En karakteristik af Anne Juul Christophersens kunst.