‘We live together in a photograph of time’

(Udstilling i Galleri Brænderigården oktober 2010)
af Bente Hammershøy

- er titlen på to malerier af Anne Juul Christophersen (*1972) og også overskriften på denne udstilling af hendes værker.
Det er IKKE bemalede fotos, men malerier, Anne Juul Christophersen udfører trods titlen. Men hun har fotografiske forlæg, som hun bearbejder i akryl på lærred, hvor hun interessant sætter forskellige motiver og tekster collageagtigt sammen.
Anne Juul Christophersen er ikke en ukendt kunstner i Galleri Brænderigårdens regi. Den blå farve og børn er ligeledes motiver i de tidligere malerier. I hendes nye værker fornægter den fascinerende, typiske Anne Juul Christophersens blå sig heller ikke.
Men der er kommet flere farver ind på paletten. Det ses med rosa, grønne og gule nuancer.
Ligeledes er der kommet landskaber ind, hvor især kroneløse birketræer lader sig se.
Titlerne er væsentligt ændret fra tidligere på den måde, at hvor det før var ganske korte titler, er de nu som starten på en fortælling, jf. titlen på udstillingen og eksempelvis titler som: ’Ursa Major is helping the rabbit out of the woods - but there are some difficulties’ og ’Some gilts - attacks on the newborn piglets are non-fatal, while others involve the death and eventual consumption of the piglets by the mother!’ I sidstnævnte værk ses bl.a. en interessant opdeling af lærredet.
Selvom det er børn især - og dyr - der er i fokus, er der ingen idyl i disse værker, som titlerne understreger, og især ikke, når man ser malerierne nøjere efter. Det er en tendens hos nogle af tidens unge, kvindelige malere ud over Anne Juul Christophersen som Kathrine Ærtebjerg (*1969) og Julie Nord (*1970) såvel som den keramiske kunstner Maria Rubinke (*1985) at lade idyllen krakelere og værkernes indeholdte grumhed slå igennem.
Størrelsesforholdene mellem børn og dyr har i disse malerier også fået et ryk, og landskaberne er lagdelte baggrundskulisser med en øjensugende appel.
Det serielle er en tendens i Anne Juul Christophersens værker, både hvad angår titler, motiver og farver. Ud over ’We live together in a photograph of time’’s to værker ses serien ‘Windfall Apples I-IV,’ der er close - up portrætter af fire små piger sat på en barok, sort baggrund - piger af både vestlig og afrikansk herkomst. Mesterlige! En serie på to ’In the garden’ viser familieidyl.
Her er der intet, der krakelerer.
Det er en, som det fremgår, meget spændende udstilling af Anne Juul Christophersens nye værker, hvor ovenstående vil være at se ved selvsyn, når man kommer ind i Galleriet.